Slovarček

Aromatske spojine

Za aromatske spojine je značilno, da so ciklične spojine (vsebujejo enega ali več obročev), in da vsebujejo vsaj en benzenski obroč.