Slovarček

Asimetrični ogljikov atom

Atom, na katerega so vezane štiri različne skupine, se imenuje asimetrični ogljikov atom. Spojine, ki ga vsebujejo so optično aktivne.