Slovarček

Atraktanti

Atraktanti so pesticidi, ki privabljajo škodljivce in jih nato zbrane na enem mestu uničimo.