Slovarček

Azurit

Azurit je pomemben mineral, ki vsebuje baker. Ima kemijsko formulo 2CuCO3xCu(OH)2.