Slovarček

Barbital

Barbital je barbiturat, s kemijskim imenom 5,5-dietilbarbiturna kislina. Uporablja se v medicini kot uspavalo.