Slovarček

Barbiturati

Barbiturati so dialkilni derivati barbiturne kisline. Uporabljajo se v medicini kot uspavala. Primeri: barbital, lepinal, ciklobarbital, heksobarbital, kalipnon.