Slovarček

Alkini

Alkini so nenasičeni ogljikovodiki, ki imajo poleg enojnih še trojne vezi. Ogljikovi atomi, ki so povezani z enojnimi vezmi so sp3 hibridizirani, ogljikovi atomi, ki so povezani z trojnimi vezmi pa so sp hibridizirani. Splošna molekulska formula alkinov je CnH2n-2.
Število protonov:0
Število nevtronov:0