Slovarček

Atom

Atom je osnovni delec vsakega elementa. Atomi so zelo majhni(10–10m) in jih ne moremo videti tudi z najboljšim optičnim mikroskopom, saj ti omogočajo gledanje delcev velikih do tisočinke milimetra, medtem ko so atomi še tisočkrat in več manjši. Kljub temu, da so atomi majhni, pa je njihovo jedro, v katerem je zbrana skoraj vsa masa atoma, po velikosti še 100.000-krat manjše od atoma. Prostor okoli atomskega jedra, v katerem so elektroni, se imenuje elektronska ovojnica.
Število protonov:0
Število nevtronov:0