Slovarček

Atomsko jedro

Atomsko jedro sestavljajo protoni in nevtroni. Protoni imajo relativni pozitivni električni naboj, medtem ko so nevtroni brez naboja.