Slovarček

Aluminij

zanimivo: - leto odkritja: 1825 - odkril Hans Christian Oersted Toksičnost- strupenost aluminija Aluminij ni esencialen element, čeprav se v ekosistemih pojavlja najčešče. Dnevno ga človek s hrano dobi v telo povprečno okoli 20 mg. Ne spada med kumulativne kovine, ker se iz telesa tudi hitro izloči. Če je vnos v telo zaradi kateregakoli vzroka nad 1000 mg/dan in ko se zaradi tega koncentracija aluminija v možganskih celicah sesalcev poveča od 2 mg/g na 4 mg/g možganskega tkiva, se pojavijo motnje v spominu, oslabijo pa tudi motorne funkcije. To se nadaljuje s tresenjem, slabostjo in nekoordiniranimi gibi. Sledi smrt po treh ali štirih tednih po ekspoziciji. Raziskovalci sklepajo, da obstaja tesna povezava med vsebnostjo aluminija v človeškem telesu in Alzheimerjevo boleznijo, saj so našli pri bolnikih s to boleznijo v možganskih celicah koncentracijo aluminija od 5 do 107 mg/g tkiva. Kemija aluminija v vodi Aluminij v vodi hidrolizira in tvori komplekse, kar omogoča nastanek številnih spojin, ki vsebujejo aluminijeve ione. Prednost aluminija pred ostalimi ioni je v veliki gostoti naboja, saj ima aluminij majhnen ionski radij (0,5 Å) in visok naboj (3+). Zaradi težnje po izgubi visoke gostote naboja tvori komplekse z nevtralnimi ali anionskimi molekulami. Adsorpcija aluminija je močno odvisna od pH sistema, še posebej v območju med pH 4 in 5. V območju pod pH 4 se nahaja pretežno aluminij v obliki Al3+. Adsorpcija aluminija je v tem delu dokaj konstantna. V območju med pH 4 in 5 se adsorpcija aluminija močno poveča, kar je posledica nastajanja topnih hidrokso-aluminijevih kompleksov. V območju nad pH 5 je koncentracija hidroksidnih ionov dovolj visoka, zato se prične izločati netopni aluminijev hidroksid, kar je razlog za konstantno adsorpcijo aluminija.

Simbol:Al

Vrstno število:13
relativna atomska masa:26.9815
Število protonov:13
Število nevtronov:14
Elektronska konfiguracija:[Ne]3s2
Gostota (g/cm3):2.702 (pri 298K)
Tališče (Co):660
Vrelišče (Co):2467
Stanje pri normalnih pogojih:trden
Klasifikacija: kovina
Kristalna struktura:
Barva: srebrna
Atomski radij: 1.43
Oksidacijska števila +3
Ionski radij 0.50
Elektronegativnost 1.61
Angleško ime: aluminium