Slovarček

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je oznaka za usklajen oz. uravnotežen razvoj življenja na Zemlji, ki zadovoljuje potrebe človeka in obenem na ogroža obstoja drugih bitij in rastlin ter virov, ne uničuje pokrajine itd. Gre za neki ideal razvoja, ki predpostavlja bistvene spremembe v razmišljanju ter obnašanju ljudi in temelji na obnovljivih virih energije in snovi. Dejansko stanje okolja in tudi napovedi obnašanja ljudi kažejo, da se stanje še dolgo časa ne bo bistveno spremenilo.