Slovarček

Travertin

Travertin je drugo ime za lehnjak, ki je kemijsko kalcijev karbonat, izloča pa se na rastlinah iz vode, ki vsebuje veliko raztopljenega apnenca.