Slovarček

Umiljenje estrov

Pri reakciji med estrom in alkalijskim hidroksidom nastane alkohol in sol. Če ima kislina v estru več ogljikovih atomov, ima nastala sol lastnosti mila, zato se imenuje reakcija umiljenje. Zelo znano je umiljenje maščob, kjer nastane kot sol-milo natrijev ali kalijev palmitat oz. stearat, kot alkohol pa glicerol.