Slovarček

Uplinjanje premoga

Premog je mogoče pod določenimi pogoji upliniti, saj vsebuje največ ogljika in nekaj vodikovih, kisikovih, dušikovih in žveplovih spojin. Pri uplinjanju poteka reakcija med razžarjenim premogom in zrakom, pri čemer nastaja ogljikov monoksid v zmesi z dušikom iz zraka in drugimi primesmi. Ta zmes se imenuje generatorski plin. Pri reakciji med razžarjenim premogom in vodno paro nastaja vodni plin, ki je zmes vodika in ogljikovega monoksida. Uplinjanje premoga je zelo pomemben postopek, saj dobimo pline, ki jih je mogoče očistiti nečistoč (predvsem žvepla) in so uporabni kot gorivo ali kot sintezni plin v kemijski industriji ali v petrokemiji.