Slovarček

Ureidi

Ureidi karboksilnih kislin ali N-acilsečnina so snovi, v katerih je –OH skupina v karboksilni skupini, zamenjana z ostankom molekule sečnine – NH-CO-NH2. Ureidi so kristalinične spojine, ki se uporabljajo tudi v medicini kot uspavala.