Slovarček

Valenca

Valenca elementa pove, s koliko enovalentnimi atomi se lahko spaja atom tega elementa. Številni elementi imajo več valenc, kar pomeni, da se lahko tvorijo več spojin, ki imajo različno stehiometrično sestavo. Valenco (vsaj osnovno) je za precej elementov mogoče določiti iz periodnega sistema, saj število glavne skupine, oz. število elektronov na zunanjem energetskem nivoju, določa osnovno valenco. Tako imajo npr. elementi I. glavne skupine valenco vedno 1 in II. glavne skupine vedno 2 in tvorijo npr. s klorom samo spojine NaCl in CaCl2, kositer iz IV. glavne skupine periodnega sistema pa ima lahko valenci 2 ali 4 in tvori spojini SnCl2 in SnCl4.