Slovarček

Valenčni elektroni

Zunanji elektroni v atomih elementov določajo osnovno valenco elementov, zato jih imenujemo valenčni elektroni. Pri kemijskih reakcijah sodelujejo le ti zunanji-valenčni elektroni.