Slovarček

Valentinit

Antimonov mineral s kemijsko sestavo Sb2O3 se imenuje valentinit ali tudi antimonov cvet.