Slovarček

Valerijanska kislina

Valerijanska kislina je trivialno ime za pentanojsko kislino, ki ima racionalno formulo CH3-CH2-CH2-CH2-COOH. Kislina sodi med višje nasičene alkanojske kisline. Kislina ima tališče –35oC in vrelišče +187oC.