Slovarček

Visokolegirna jekla

Jekla, ki vsebujejo več kot 5% primesi (razen ogljika), se imenujejo visoko legirana jekla. Uporabljajo se kot hitrorezna ter protikorozijska jekla in za druge posebne namene.