Slovarček

Vodikov klorid

HCl(g) je spojina vodika in klora in se imenuje vodikov klorid. Je brezbarven plin, ostrega in dušljivega vonja in zelo rad veže vlago – je higroskopen. Raztopina vodikovega klorida v vodi - HCl(aq) se imenuje klorovodikova kislina ali solna kislina in je močna kislina.