Slovarček

Volna

Volna je ime za naravno vlakno, ki je sestavljeno iz aminokislin, ki so med seboj vezane s peptidno vezjo. Najbolj znana je ovčja volna. Zaradi kemijske sestave je volna, podobno kot beljakovine, zelo občutljiva na temperaturo.