Slovarček

Voltov člen

Italijanski znanstvenik Aleksandro Volta je okrog leta 1800 izdelal galvanski člen, ki je bil sestavljen iz plošč bakra in cinka, ki so bile ovite v klobučevino, ki je bila prepojena z raztopino žveplove (VI) kisline. Na ploščah se je izločal vodik, zaradi česar je prihajalo do prenapetosti in člen ni imel stalne napetosti. Leta 1836 je problem rešil angleški znanstvenik Daniell, ki je ločil obe plošči kovine in jih dal v raztopino njunih soli. Baker je dal v raztopino bakrovega (II) sulfata, cink pa v raztopino cinkovega (II) sulfata. Polčlena je ločil med seboj s polprepustno pregrado. Na bakreno ploščo se je izločal namesto vodika baker in člen je imel stalno napetost 1.1V.