Slovarček

Volumetrija

Volumerija je ime za analizno metodo, pri kateri znani prostornini vzorca, v katerem je snov, ki jo določamo – torej ne poznamo njene koncentracije, dodajamo znano raztopino znane koncentracije, toliko časa da popolnoma zreagira z snovjo v vzorcu in tej (titrni raztopini) nato natančno izmerimo prostornino. Vzorec raztopine je v erlenmajerici, titrna raztopina pa v bireti. S tem, ko poznamo prostornino in koncentracijo titirne raztopine poznamo tudi količino dodane snovi n = cxV. Ker poznamo prostornino vzorca in kemijsko reakcijo med vzorcem in titrno raztopino, lahko izračunamo tudi količino in koncentracijo snovi v vzorcu. Največja težava je v določanju točke, ko reakcija poteče oz. ko je dodana vzorcu ekvivalentna količina titrne raztopine. To točko lahko določamo z indikatorji, z opazovanjem spremembe barve raztopine, z merjenjem pH, prevodnosti ipd. Najbolj znane volumetrične titracije so nevtralizacije kislin z bazami in obratno, titracije s kalijevim permanganatom, titracije z jodovico idr.