Slovarček

Volumski delež

Volumski ali prostorninski delež – razmerje snovi v zmeseh v volumskih enotah. Primer: 100 ml 20% vodne raztopine snovi A vsebuje 80 ml vode in 20 ml snovi A.