Slovarček

Vulkanizacija

Vulkanizacija je postopek obdelave surovega kavčuka z žveplom oz. z njegovimi spojinami. Pri vroči vulkanizaciji dodajo kavčuku žveplo in druge dodatke ter zmes segrejejo nad 100oC. Pri tem se žveplo vgradi v velike molekule kavčuka tako, da poveže sosednje verige, na mestih kjer je v kavčuku dvojna vez. Na ta način nastane iz kavčuka elastična snov – guma. Lastnosti gume so odvisne od količine vsebovanega žvepla in od drugih dodatkov. Hladno vulkanizacijo uporabljajo pri izdelavi gumijastih predmetov, ki imajo tanke stene. Model predmeta namočijo v kavčuk ali v lateks in ga nato potopijo v raztopino dižveplovega diklorida S2Cl2 v organskih topilih.