Slovarček

Vzbujeno stanje

Če atomu, ki je v osnovnem stanju (stanje z najnižjo energijo) dovedemo ustrezno energijo, preidejo lahko elektroni na višje energijske nivoje. Tak atom je v vzbujenem stanju.