Slovarček

Woodova kovina

Ta zlitina sodi med bizmutove zlitine z nizkim tališčem. Tali se pri 70oC. Njena sestava v utežnih delih: 7 do 8 delov bizmuta, 1 do 2 dela kadmija, 4 deli svinca in 2 dela kositra. Vse kovine, ki sestavljajo zlitino imajo razmeroma nizka tališča, vendar vsa višja kot je tališče zlitine.