Slovarček

Zakon o mnogokratnih utežnih razmerjih

Zakon obravnava razmerja med atomi v spojinah. Če tvorita elementa med seboj več spojin, so masna razmerja, v katerih sta v teh spojinah, v razmerju celih števil. Primer: CO ogljikov (II) oksid ali ogljikov monoksid CO2 ogljikov (IV) oksid ali ogljikov dioksid V CO je razmerje mas C:O= 12:16 = 3:4 V CO2 je razmerje mas C:O= 12:32 = 3:8 Razmerje mas kisika v CO in CO2 je 1:2.