Slovarček

Zelena galica

Z imenom galica so včasih imenovali nekatere soli, ki vsebujejo več molekul kristalne vode. Ime zelena galica se je ohranilo za železov (II) sulfat heptahidrat – FeSO4x7H2O. Zelena galica je kristalinična snov zelene barve. Nastane lahko z reakcijo železa in žveplove (VI) kisline - H2SO4, v industriji pa pridobiva pri čiščenju železnih predmetov in pločevine z žveplovo kislino. Zelena galica se uporablja kot dodatek za železo v farmacevtski in prehrambni industriji, in za pripravo različnih kemikalij in proizvodov, ki vsebujejo železo.