Slovarček

Zeoliti

Zeoliti so alumosilikati, ki imajo v svojih tridimenzionalnih strukturah dolge kanale, v katerih so razvrščeni kovinski ioni, istočasno pa se po njih lahko premikajo vodne molekule. Zeoliti so trdni ionski izmenjevalci, zato lahko kovinske ione v kanalih (npr. Na+, K+ ipd.), zamenjamo z drugimi kovinskimi ioni, in jih na ta način odstranimo iz raztopine. Primer: mehčanje vode, ali odstranjevanje kalcijevih – Ca2+ in magnezijevih - Mg2+, ionov iz vode, saj oboji povzročajo trdoto vode. Zeoliti so v veliki meri zamenjali fosfate v pralnih praških, vendar pa je slabost zeolitov v tem, da tvorijo v rekah in jezerih mulj, ki škoduje okolju. Težave zaradi dodatka fosfatov so nadomestile težave z zeoliti, ki imajo sicer drugačen, a škodljiv učinek.