Slovarček

Zlatenje

Zlatenje se imenuje postopek, s katerim površino manj vrednega materiala prevlečemo z zlatom, zaradi lepšega videza, odlične obstojnosti proti oksidaciji in koroziji ipd. Zlatimo lahko neposredno s tankimi prevlekami z zlatimi folijami ali pa z galvanizacijo v cianidnih kopelih, kjer je zlato raztopljeno v obliki cianidov. Primer: raztopina kalijevega diciano avrata (I) – K(Au(CN) 2)