Slovarček

Zlitine

Zmesi dveh ali več kovin imenujemo zlitine. Med različnimi atomi dveh ali kovin je kovinska vez. Odvisno od velikosti atomov kovin, ki tvorijo zlitino in razreda, v katerem različne kovine kristalizirajo, tvorijo kovine zlitine v različnih razmerjih. Zlitine izdelujemo zato, da dobimo optimalne lastnosti materiala ob najnižjih stroških. Primer: Čisto zlato je zelo mehko in ga ni mogoče predelati v nakit. Z dodatkom srebra, zlata ali drugih žlahtnih kovin se lastnosti za obdelovanje optimizirajo za določen namen. Primer: Železo je zaradi mehanskih lastnosti in rjavenja neuporabno za številne namene. Z dodatkom kroma in niklja dobimo odlično nerjavno jeklo, ki ima široko uporabnost.