Slovarček

Abiotski dejavniki

Abiotski dejavniki so tisti del nežive narave v okolju, ki vplivajo na organizme. Med abiotske dejavnike uvrščamo vreme, zrak, padavine, veter, svetlobo, vodno okolje, mineralne snovi, tla itd. Abiotski dejavniki sestavljajo skupaj z biotskimi dejavniki ekološke dejavnike.