Slovarček

Abisal

Abisal je globokomorsko območje pod 4.000 m globine.