Slovarček

Ablacija

Ablacija pomeni zmanjšanje npr. ledenikov, zaradi taljenja in izhlapevanja vode, oz. odnašanje drobnega peska zaradi vetra.