Slovarček

Abrazija

Z abrazijo označujemo vplive valovanja morij ali jezer na obalo in nastajanje različnih reliefnih oblik v naravi.