Slovarček

Abundanca

Abundanca pomeni številčno prisotnost neke populacije v okolju.