Slovarček

Acidofilne vrste organizmov

Med acidofilne vrste organizmov uvrščamo organizme, ki se najbolje razvijajo v zelo kislih razmerah.