Slovarček

Acidofobne vrste organizmov

Med acidofobne vrste organizmov uvrščamo organizme, ki se najbolje razvijajo v nevtralnih in bazičnih okoljih. Med te organizme sodi večina živali in rastlin.