Slovarček

Adaptacija

Adaptacija pomeni prilagoditev organizma na določeno okolje. Če se posamezni organizmi ne morejo prilagoditi onesnaževanju in degradaciji okolja, v določenem okolju propadejo.