Slovarček

Adoptolgija

Adoptolgija je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem prilagajanja človeka okolju in obratno