Slovarček

Aerobna stabilizacija blata

Aerobna stabilizacija blata je postopek, s katerim se blato iz bioloških čistilnih naprav predela v posebnih bazenih ob dovajanju zraka. Končni produkt je mineraliziran odpadek.