Slovarček

Aerologija

Aerologija je veja metereologije, ki se ukvarja s preučevanjem proste atmosfere (nad prizemno plastjo).