Slovarček

Aeronomija

Aeronomija je veja metereologije, ki se ukvarja s preučevanjem atmosfere v višinah nad 30 kilometrov.