Slovarček

Aerosol

Aerosol je heterogena zmes drobnih kapljic in prahu, ki lebdijo v zraku. Primer: smog, razpršila ipd.