Slovarček

Agens

Agensi so snovi, ki povzročajo oz. spodbujajo različne procese. Primeri: mikroorganizmi, hormoni, kemijski preparati.