Slovarček

Aglomeracija

Z aglomeracijo označujemo strnjeno skupino zgradb, funkcionalno zaokrožene enote (npr. vas, mesto).