Slovarček

Agrarna struktura

Agrarna struktura pomeni sestavo in ureditev kmetijstva.