Slovarček

Agrikultura

Agrikultura je v ožjem smislu poljedelstvo, v širšem smislu pa kmetijstvo.